شرایط مرجوع

 1- وجود ایراد در کالای ارسالی  بصورت زدگی یا پارگی

2- مطابق نبودن سفارش ارسال شده با سفارش ثبت شده

3- محصولاتی که در فروش فوق العاده(حراج) عرضه می شوند، شامل مرجوع و تعویض نخواهند شد.

در صورت داشتن هر یک از شرایط بالا به شرط پرو نشدن کالا  لطفا حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان رسیدن بسته به دستتان با پشتیبانی فروشگاه تماس حاصل نمایید و نسبت به مرجوع کرذن کالا به سرعت اقدام نمایید

توجه توجه         توجه توجه

-در صورت انتخاب نادرست سایز و توجه نکردن به توضیحات کالا قبل از ثبت سفارش،  سفارش به هیچ عنوان تعویض نخواهد شد؛